Wsparcie w doborze

Szybka dostawa

Atrakcyjne ceny

14 dni na zwrot

Sprawdzone marki

Ta strona używa COOKIES. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie COOKIES zgodnie z preferencjami przeglądarki. Więcej informacji w polityce COOKIES. ZAMKNIJ I NIE POKAZUJ WIĘCEJ

Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-2 205/55 R16 94V

opony caloroczne
382.00 zł
Marka
Goodyear
Rozmiar
205/55 R16
Model
VECTOR 4SEASONS GEN-2
Sezon
caloroczne
Typ opony
osobowy
Indeks nośności
94
Do 670 kg / oponę
Indeks prędkości
V
Do 240 km/h
Wzmocnienie
 
Rant ochronny
 
Homologacja
 
Kod towaru
576202

DOSTĘPNOŚĆ

Czas realizacji
2-3 dni
Dostępna ilość
20 szt.
DOT
2023/2024
brak opisu

Baner_jesien955x820.jpg

Regulamin sprzedaży promocyjnej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedaż promocyjna prowadzona będzie pod nazwą „PRMOCJA GOODYEAR" i nazywana będzie dalej sprzedażą promocyjną.

2. Organizatorem sprzedaży promocyjnej jest FLOTA OPONY POLSKA S.C. z siedzibą: ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań, właściciel portalu internetowego www.OponyRS.pl zwany dalej Organizatorem.

3. Miejscem przebiegu sprzedaży promocyjnej jest portal internetowy www.OponyRS.pl

4. Sprzedaż promocyjna odbywać się będzie w dniach: 15.10.2018r. – 31.12.2018r. lub do momentu wyczerpania wszystkich dostępnych voycherów.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ

1. Aby wziąć udział w sprzedaży promocyjnej należy:

Zakupić komplet (co najmniej 4 sztuki jednego indeksu towarowego) opon całorocznych lub zimowych Goodyear w rozmiarze 16” lub większe z oferty sklepu internetowego www.OponyRS.pl , pod adresem www.OponyRS.pl w terminie wyznaczonym przez czas trwania sprzedaży promocyjnej, określonym w punkcie I.4

2. Liczba voucher dostępnych w sprzedaży promocyjnej jest ograniczona i wynosi 100 (sto) sztuk łącznie.

3. Uczestnik musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat).

4. Uczestnik nie może być pracownikiem firmy FLOTA OPONY POLSKA S. C. lub podmiotem od niej zależnym.

5. Uczestnik sprzedaży promocyjnej wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych i opinii na stronach internetowych www.OponyRS.pl

III. PRZEDMIOT WYGRANEJ W SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ

1. Nagrodą w promocji są vouchery Media Markt

2. Ilość voucherów dostępnych w promocji jest ograniczona.

· Voucher o wartości 100,00 PLN- ilość: 100 sztuk.

3. Lista sklepów, w których można wykorzystać vouchery MEDIA MARKT znajduję się na stronie www.mediamarkt.pl/sklepy

Voucher można również wykorzystać w sklepie internetowym www.mediamarkt.pl

4. W przypadku sprzedaży promocyjnej na rzecz osób prawnych jej realizacja podlega podatkowi zgodnie z art. 12 pkt.1 ust.2 i pkt 5a ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zmianami). Podatek jest rozliczany przez uczestnika sprzedaży promocyjnej we własnym zakresie.

5. W przypadku sprzedaży promocyjnej na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność zostanie wysłana informacja o wysokości nagrody której wartość należy doliczyć do przychodów zgodnie z art. 14 pkt 2 ust. 8 Ustawy o pod. od os. fizycznych. Podatek jest rozliczany przez uczestnika sprzedaży promocyjnej we własnym zakresie.

6. W przypadku sprzedaży promocyjnej, na rzecz osób fizycznych której wartość przekracza kwotę 760,- zł jej realizacja podlega podatkowi od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416 z późn. zm.).

7. W przypadku jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego uczestnik sprzedaży promocyjnej będzie zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody w sprzedaży promocyjnej (art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną odpowiadającą 11,11% wartości nagrody rzeczowej (zwaną dalej: “Nagrodą Pieniężną”). Kwota Nagrody Pieniężnej nie zostanie wypłacona zwycięzcy, ale zostanie przez Organizatora potrącona i przeznaczona, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, na pokrycie 10-procentowego, zryczałtowanego podatku od nagrody w sprzedaży promocyjnej, którego płatnikiem zgodnie z przepisami prawa podatkowego jest wypłacający (wydający) nagrodę.

IV. TERMINY

1. Uczestnik może wziąć udział w sprzedaży promocyjnej, gdy dokona zakupu opon objętych sprzedażą promocyjną w terminie określonym w punkcie I.4.

2. Zakup kompletu opon ( 4 sztuki jednego indeksu towarowego) w terminie określonym w punkcie I.4 upoważnia Uczestnika do uczestnictwa tylko w tej sprzedaży promocyjnej, której termin trwania pokrywa się z terminem zakupu.

3. Wysyłka nagrody do uczestnika sprzedaży promocyjnej nastąpi drogą e-mai w ciągu 3-4 tygodni od daty zakupu (odbioru) opon. W przypadku zwrotu zakupionych towarów, nagroda nie zostanie do klienta wysłana.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zakup kompletu (4 sztuki jednego indeksu towarowego) opon zimowych lub całorocznych Goodyear, oznaczonych jako biorące udział w sprzedaży promocyjnej, w terminie trwania jednej z edycji sprzedaży promocyjnej– patrz punkt 1.4. jednoznaczny jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Ewentualne reklamacje uczestników sprzedaży promocyjnej są przyjmowane do dnia 10.01.2019 roku wyłącznie poprzez wysłanie maila o temacie "PROMOCJA GOODYEAR" na adres mailowy sklep@oponyrs.pl

3. Spory wynikające z uczestnictwa w Promocji będą rozwiązywane przez Organizatora sprzedaży promocyjnej. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

4. W przypadku dokonania zakupu przez przedsiębiorcę w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą zastosowanie mają przepisy art. 556-581 KC.

5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w sprzedaży promocyjnej. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności Promocji.

6. NINIEJSZY REGULAMIN jest jedynym dokumentem określającym zasady sprzedaży promocyjnej.

7. Regulamin zostaje umieszczony na stronie sprzedaży promocyjnej i przy każdym produkcie którego promocja dotyczy.

Tiremiki Mikołaj Siwczak, Adam Zimmer spółka cywilna ul. Kaczyńska 17 62-010 Pobiedziska .

I. Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie nowe opony osobowe , dostawcze, 4x4 są wolne od wad w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w pkt. II i mogą być użytkowane w celach, do jakich są przeznaczone.

II. Udzielona gwarancja obowiązuje przez okres 60 miesięcy dla opon osobowych, dostawczych i 4x4 od daty sprzedaży towaru nabywcy.

III. Wysokość rzeźby bieżnika mniejsza niż 1,6 mm oraz wszelkie naprawy wykluczają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu gwarancji.

IV. Ogólne warunki Gwarancji:

1. Gwarancją objęte są wady fizyczne towaru powstałe z przyczyn tkwiących w towarze a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne , o ile ujawnią się one w ciągu terminu określonego pkt II.

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie reklamowanego wyrobu.

3. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu ogumienia.

4. Gwarancją nie są objęte wady spowodowane: - nieprawidłowym przechowywaniem - zastosowaniem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem - nieprawidłowym montażem i demontażem - eksploatacją niezgodnie z zaleceniami zdefiniowanymi na boku opony - nieprawidłowa technika jazdy - eksploatacją na niesprawnym technicznie pojeździe - uszkodzeniem mechanicznym - zużyciem rzeźby bieżnika - naturalnym procesem starzenia się gumy

5. Wszelkie szkody, niedogodności oraz utracone korzyści z tytułu nie używania pojazdu w wyniku zasadnej reklamacji nie będą rekompensowane przez Gwaranta.

6. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową w świetle Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Wszelkie kwestie sporne pozostające w związku z niniejszą gwarancją rozpatrywane będą przez sąd miejscowo właściwy dla sprzedawcy.

V. PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI OGUMIENIA 1. Oponę należy eksploatować zgodnie z jej przeznaczeniem 2. Oponę wraz z obręczą należy wyrównoważyć dynamicznie 3. Montaż, demontaż, wyrównoważenie dynamiczne zaleca się przeprowadzać w wyspecjalizowanych punktach obsługi ogumienia . 4. Zabrania się przeciążania opony. 5. Zaleca się stosowanie prawidłowego ciśnienia eksploatacji. 6. Zaleca się utrzymanie prawidłowego stanu technicznego pojazdu. 7. Zaleca się stosowanie prawidłowej techniki jazdy. 8. Zaleca się bieżącą kontrolę stanu ogumienia .

UWAGA: Dopuszczalne zużycie rzeźby bieżnika wyznaczają progi usytuowane w dnie rzeźby bieżnika na poziomie miejsc oznaczonych symbolem TWI.

Pole nieobowiązkowe

W sprzedaży marki opon

© Copyright 2024 by TIREMIKI. All rights reserved.